Tag Archives: Google Analytics

Tìm Hiểu Về Các Chức Năng Hỗ Trợ Cơ Bản Của Google Analytics

Google Analytics là gì?

Trong quá trình thực hiện xây dựng website, các nhà quản trị sẽ phải thường xuyên đưa ra đánh giá để định hướng việc phát triển web tốt nhất. Và để có thể đánh giá đúng và chính xác nhất thì họ cần phải phân tích những số liệu về web thông qua các công […]